Vår historia i korthet

Redan 1904 startades Metalock och har sedan starten legat i täten som specialist på underhåll och reparationer inom industri och shipping samt haft en rad olika ägare. Sedan 1996 har dock Metalock tillhört Midroc-koncernen det började då med det så kallade bergrumsprojektet, ett historiskt industriprojekt som syftade till att skapa underjordiska lager för raffinerade petroleumprodukter i Saudiarabien. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick projektordern i samarbete med Svensk Industri och en rad svenska företag. För att kunna genomföra det gigantiska projektet förvärvades och startades en rad bolag både i och utanför Sverige. Bland dem projektbolaget ABV Rock Group, som verkade sammanhållande för hela projektet. För att skapa struktur bland alla dessa förvärv startade sedermera Al-Amoudi tillsammans med Lennart Wikström koncernen Midroc Europe, vilken alla bolagen från bergrumsprojektet blev en del i. Man var vid denna tidpunkt på väg att färdigställa bergrummen i Saudiarabien, och fokus lades om för att utveckla vart och ett av bolagen i koncernen i nya riktningar. Grunden för vad Midroc Europe är i dag lades. Mohammed Al-Amoudi har kvar sitt ägarskap i koncernen tillsammans med familjen Wikström, som genom Lennart Wikströms söner, Roger och Christer Wikström, också leder den dagliga verksamheten.

 • 1950 Bolaget erhöll licens för Metalock-metoden och namnet Svenska Metalock
 • 1952 A/S Metalock i Köpenhamn och Deutsche Metalock GmbH i Hamburg bildas
 • 1964 Svenska Metalock köps av Grängeskoncernen
 • 1967 Bolaget byter namn till Gränges Metalock
 • 1969 Verksamheten i Malmö startar
 • 1970 Utvecklingen av den mobila maskinparken börjar
 • 1980 Electrolux köper Grängeskoncernen
 • 1989 Metalock (Britain) Ltd. införlivas i Gränges Metalock-familjen och vi etablerar oss i Frankrike
 • 1990 Verksamheten i Hofors övertas av Ovako Steel
 • 1992 Gränges stänger Metalock i Stockholm, verksamheten och lokalerna övertas av fyra anställda som startar Stirep.
 • 1995 Midroc köper Gränges Metalock av Electrolux
 • 2008 Metalock köper Stirep från grundarna och det blir en del av Metalock Sweden AB
 • 2013 Stirep utökar verkstadslokalerna i Tullinge.
 • 2016 Cetrifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.