Våra värderingar

Med hjälp av kompetensutveckling, effektivt ledarskap och förutsättningar för gott samarbete, skapar vi en god arbetsmiljö för våra medarbetare och möjlighet till att ge mervärde för kunden. Vår gemensamma värdegrund bygger på tre ”skap” och oavsett vilken roll vi har inom Stirep så bär vi på alla tre.

Här hittar du vår uppförandekod i sin helhet

AFFÄRSMANNASKAP

Oavsett var vi jobbar i organisationen eller vilka arbetsuppgifter vi har inom Stirep, ligger vårt fokus på att bidra till att göra bättre affärer och få nöjdare kunder.

MEDARBETARSKAP

Var och en av Stireps medarbetare ska kunna se helheten och bidra till den genom sin egen kompetens och sitt personliga ansvar.

LEDARSKAP

I Stireps ledarskap avses inte bara att leda en grupp utan också dig själv. Du kan inte kräva ett ledarskap men du kan få det. En bra ledare skapar en öppen och trygg atmosfär där alla vill bidra och göra sitt bästa på jobbet.

CODE OF CONDUCT

Vårt sätt att vara manifesteras i vår uppförandekod som betonar respekten för mänskliga rättigheter och affärsetik och våra ansträngningar att uppfylla de högt ställda kraven på socialt ansvarstagande.