Hälsa, Miljö och Kvalitet

Vi strävar efter att bidra till en hållbar framtid.

Genom att:

  • Leva vi upp till etisk standard och ta ställning för jämlikhet och mänskliga rättigheter
  • Ta ansvar för de samhällen vi är verksamma i
  • Sträva efter att minimera miljöpåverkan och konsumtion av energi och resurser

 

För att leva upp till våra åtaganden gentemot samhället vi verkar i arbetar vi målmedvetet med hälsa, miljö och kvalitet.  På Stirep arbetar vi enligt vårt verksamhetssystem som integrerar hälsa, miljö och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001:2015 och enligt 14001:2015.
Vi beskriver vårt sätt att arbeta med hjälp av processbilder. Att vara ett bolag i ständig utveckling och förbättring är för oss en självklarhet.

VÅRA POLICYER, CERTIFIKAT OCH PREKVALIFICERINGAR
POLICYER
CERTIFIKAT