Stationär bearbetning

I vår verkstad har vi maskiner och utrustning för reparationer och nytillverkning av maskin-komponenter.
Bland utrustningen märks exempelvis:

– 4 supportsvarvar i olika storlekar.
– 3 fräsmaskiner.
– 1 radialborrmaskin.