Revisionsarbeten

Våra medarbetare utför årligen revisioner i en mängd olika processindustrier, såsom fjärrvärmeanläggningar. I detta arbete utgår vi både från kundens och vårt eget revisionsschema, som innefattar exempelvis:

– Rör och rörinstallationer.

– Lager och lagerbockar.

– Transmissioner.

– Hydraulisk utrustning.

– Linjeringskontroll med laser.