Mobil bearbetning

Vår egenutvecklade teknik för mobil bearbetning omfattar uppdrag som
kan utföras i en välutrustad verkstad.
Det innebär att vi omgående kan hjälpa till med insatser som bland annat
kräver skärande bearbetning, t ex svarvning, fräsning, rörkapning,
fogberedning, borrning, gängning, arborrning, samt slipning eller termisk
sprutning.