Metalockning

Metalock-metoden är en förträfflig teknik att laga sprucket gjutjärn med.

Gjutjärn är ett speciellt material som rent allmänt inte går att reparera med hjälp av
svetsning. Istället erbjuder vi kallreparationsmetoden metalockning. Vi kan utföra
den här metoden i våra verkstäder eller hos er.