Det här gör vi

Med förståelse för våra kunders situation genomför vi effektivt underhåll med korta stopptider, 24 timmar om dygnet.

En säker effektiv drift samt en hög tillgänglighet är en förutsättning för lönsamhet. För att nå det krävs ett effektivt löpande underhåll samt väl genomförda stopp.

Var dina problem än uppstår har vi resurserna för att kunna ta hand om även de mest akuta och besvärliga reparationer eller uppgraderingar.

Vi arbetar med både akuta problem och planerade stopp. Vi lägger alltid stor energi på att komma väl förberedda och med så mycket utrustning att vi direkt kan komma igång ute på site. Det gör att vi inte bara kan vara ute snabbt på plats, utan också utföra arbetet på ett effektivt och korrekt vis. Allt för att produktionen ska bli så minimalt påverkad som möjligt.

Med såväl beprövade som egenutvecklade och moderna reparationsmetoder återställer vi dina komponenter och utrustning till originalskick. Våra uppdrag kan både handla om att byta lager i en växellåda till mer avancerade reparationer och förstärkning av jättelika turbiner i kraftverk.

Stirep ingår i Midroc-koncernen vilket ger oss både en finansiell styrka och en möjlighet att ytterligare förstärka vår leverans vid behov. Med kontor på mer än 70 orter finns våra systerbolag inom Midroc-koncernen etablerade i närheten av de flesta industrier i Sverige. Närheten till våra kunder möjliggör gedigen anläggningskunskap och nära samarbete med våra kunder.

Genom att alltid ha miljö, hälsa och långsiktighet i tankarna skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle.